XALÇALARIN BƏRPASI VƏ OVERLOKLANMASI

PAK XALÇA >> Xalçaların bərpası və overloklanması

XALÇALARIN BƏRPASI VƏ OVERLOKLANMASI

Xalçalar uzun müddət istifadə olunduqda ipliklər və liflər boşalır,bu zaman da istər içəri tərəfdən ,istərsə də kənarlardan cırılmalma,sökülmə və ya didilmə problemləri yaranmağa başlayır. Bu səbəbdən də Pak Xalça Təmizlik şirkəti olaraq xalçalarınızın uzun ömürlülüyünü və davamlılığını qorumaq məqsədi ilə overlok və bərpa xidmətini də həyata keçiririk.Overloka və ya bərpaya ehtiyacı olan xalçalar materialına rənginə görə incələnir, didilmiş ipliklər kəsilir.Overlok maşını ilə kənarlar eyni rəngdə və six şəkildə toxunur,artıq qalmiş saplar isə kəsilir.Və sonda overlok hissə ütülənib düzləndirilir.