Pərdələrin yuyulması

PAK XALÇA >> Pərdələrin yuyulması

PƏRDƏLƏRİN YUYULMASI

"Pak Xalça" Təmizlik şirkəti olaraq Sizlərə yüksək səviyyədə pərdə yuma xidmətini təklif edirik! "Pərdə yuma" xidmətimiz pərdələrinizin olduğu yerdən çıxarılması, yuyulub, ütülənib və yenidən yerinə asılması ilə başa çatır. Yuma prosesi zamanı pərdələrin hər biri növlərinə görə ayrılır və hər birinə xüsusi yuma tətbiq olunur. Pərdələrin yuyulması xüsusi makinalarda özəl və materiala uyğun seçilmiş yuyucu vasitələrlə aparılır və nəticədə pərdələrinizin keyfiyyətinin və görkəminin korlanmmasına təminat veririk.